Collieclub op Facebook

Mijn impressie van de vierde fokkerijbijeenkomst van 11 februari 2012

Op zaterdagmiddag 11 februari 2012 vond de 4e fokkerijbijeenkomst van de Collieclub plaats in Sport en Cultuurcentrum De Camp in Woudenberg. Jaap Koole leidde de bijeenkomst. Op het programma stonden twee onderwerpen. Het hoofdonderwerp was Exterieur en Beweging onder de bezielende leiding van Marion Ten Cate. Het tweede onderwerp was een voorstel om gezamenlijk een Handboek Fokkerij te schrijven; voor dat laatste onderdeel zou ik een bijdrage geven.

Het was een prachtige winterse zaterdag en de rit door de mooie besneeuwde bossen van de Utrechtse Heuvelrug was alvast een leuke start voor de rest van de middag.

Bij het oprijden van de parkeerplaats bij De Camp zagen mijn vrouw Hanneke en ik direct al een aantal collies lopen, altijd een goed teken. Er stonden bovendien flink wat auto’s geparkeerd (type “auto voor de hond”) wat duidde op een goede opkomst. En die goede opkomst bleek het geval: er waren 54 deelnemers!

Na een kort welkomstwoord door Jaap (en een onderzoek wie er niet zou zijn gekomen als de Elfstedentocht zou zijn doorgegaan. Het viel mee, bijna iedereen zou toch naar Woudenberg zijn gekomen) werd het woord aan Marion Ten Cate gegeven. Klaarblijkelijk geeft Marion vaker lezingen want ze had haar eigen laptop en beamer meegenomen en met behulp van een Powerpoint-presentatie (en een duimstok om de hoeken van de hond aan te geven) verzorgde ze een heel duidelijke en uiterst boeiende presentie waarin de lijnen van een collie en de relatie bouw - gangwerk werden besproken. Aan de hand van foto’s gaf Marion aan hoe zij als keurmeester de honden zou beoordelen. Hier was duidelijk een gepassioneerde keurmeester aan het woord!

Na een korte pauze konden de aanwezigen het geleerde zelf in de praktijk brengen: de aanwezige honden beoordelen op bouw en gangwerk, en vooral ook de relatie tussen die twee aspecten. Marion werd daarbij geholpen door haar “hulptroepen”, Elly Weijenborg en Ineke Fritz en de in de zaal aanwezige keurmeesters Erica Bakker-van de Woestijne en Ruud Santen. De bezoekers moesten zich in vijf groepjes opdelen en in elk groepje werden onder begeleiding van een keurmeester één of meerdere honden beoordeeld. De honden werden betast, er werd gelopen met de honden en er werd in de groepjes gepraat over elkanders waarnemingen.

Na de workshop was er een wat langere pauze om de apparatuur in gereedheid te brengen voor het tweede onderwerp van de middag: het gezamenlijk maken van een Handboek Fokkerij. Jaap Koole deed namens de ICF de aftrap. Hij legde het doel uit van het Handboek Fokkerij (het borgen van kennis en ervaring over een aantal relevante aspecten van de fokkerij binnen onze vereniging) en hij gaf aan dat de ICF dit handboek graag collectief zou willen laten samenstellen. Het gaat om een experiment en de deelnemers in de zaal werden verzocht om vooral na te denken over de structuur van het Handboek. Om gezamenlijk te werken aan een dergelijk handboek werd voorgesteld gebruik te maken van internettechniek. Vervolgens was het mijn beurt om uit te leggen hoe we zoiets gezamenlijk kunnen maken met een zogenaamde wiki, een fraai stukje internettechniek. Speciaal voor dit doel heb ik een wiki geïnstalleerd. Omdat niet zeker was of er een internetverbinding in de zaal aanwezig was, had ik een wiki op een usb-stick gezet en kon ik de deelnemers laten zien hoe eenvoudig je met een dergelijke wiki kunt werken. Het was een korte presentatie want over het werken met een wiki valt niet zoveel te zeggen. Nu maar hopen dat de aanwezigen ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze internettool.

Voordat iedereen huiswaarts trok, bedankte Jaap iedereen voor zijn/haar bijdrage aan deze middag; een speciaal woord van dank ging uiteraard richting Marion en haar hulptroepen!

Na even napraten met een aantal bekenden zijn we in gezwinde spoed naar huis gereden, het mooie besneeuwde landschap boeide niet meer. Wij wilden nog maar één ding: onze korthaarcollies de maat nemen. En dat hebben we gedaan: ze zijn beide met vlag en wimpel geslaagd.

Voor ons beiden was dit de eerste fokkerijbijeenkomst die we hebben bijgewoond. Het zal zeker niet de laatste zijn; wij kijken terug op een hele leuke en leerzame middag. Ik kan de leden van onze vereniging dit soort bijeenkomsten van harte aanbevelen!

Gert Leurink