Collieclub op Facebook

Gezondheid! Een belangrijk onderwerp. Iedereen wil een gezonde hond hebben om daar jaren van te genieten. Helaas is de praktijk soms anders. Gelukkig ligt het niveau van de dierengeneeskunde in Nederland heel hoog. Steeds weer nieuwe methodes en medicijnen worden ontwikkeld om gezondheidsproblemen te kunnen verhelpen of te verlichten. Er zijn echter nog ziektes of afwijkingen waar nog veel meer onderzoek voor nodig is.

Als rasvereniging willen we daar ook ons steentje aan bijdragen. Dat betekent wel dat we eerst moeten weten of ons ras gezondheidsproblemen heeft. Zijn er problemen die veel voorkomen dan kunnen we daar gericht onderzoek naar laten verrichten. We hebben dit bijvoorbeeld ook gedaan voor de nierproblemen.

Via een jaarlijkse gezondheidsinventarisatie willen we te weten komen of er nog meer problemen zijn. Hiervoor is echter wel de medewerking nodig van elk collie-eigenaar. De inventarisatie vindt plaats door het invullen van het gezondheidsinventarisatie formulier. Op het formulier staan vragen over de gezondheid en gedrag van uw hond. Deze vragen moeten ons helpen inzicht te geven in eventuele gezondheids- of gedragsproblemen binnen het ras.

De ingevulde formulieren worden vastgelegd in Zoo-easy. Deze applicatie hebben we aangeschaft om op een gecontroleerde manier informatie over ons ras vast te kunnen leggen. Uit deze informatie kunnen we dan mogelijke afwijkingen of trends af leiden. Dat gebeurt in eerste instantie niet door individuele honden te bekijken, maar door statistische overzichten te maken. Een statistisch overzicht geeft bijvoorbeeld aan dat x % van de honden ooit ziekte Y heeft gehad. Mocht de x% nu erg hoog zijn, dan kunnen we besluiten om hier verder onderzoek naar uit te voeren, om te achterhalen waarom het percentage zo hoog is.
Dit geeft wel aan hoe belangrijk het is om mee te doen. Hoe meer formulieren we terugkrijgen, hoe beter het beeld is.

Vanwege privacy redenen zijn er maar een beperkt aantal mensen, dat inzicht heeft in de informatie in Zoo-Easy. Ook de ingezonden gezondheidsinventarisatie formulieren worden met de grootste zorg behandeld.

De gezondheidsinventarisatie is een jaarlijks terugkerende inventarisatie. Wat betekent dat alleen als er in het afgelopen jaar een nieuw gezondheidsprobleem is opgetreden, dit hoeft te worden vermeld op het formulier. Omdat we dit jaar beginnen met de inventarisatie, kunt u alle gezondheidsproblemen die in het leven van de hond tot nu zijn voorgedaan vermelden.

Voor elke hond dient er een apart gezondheidsinventarisatie formulier te worden ingevuld; u vindt het gezondheidsinventarisatie formulier hier.