Navigatie

Home Lid worden

Lid worden

Om lid te worden van S.H.V. de "Collieclub" dient u een formulier in te vullen. U kunt een digitaal formulier invullen en digitaal verzenden, Maar ook kunt u een aanmeldingsformulier downloaden, uitprinten, invullen en via de regulieren post verzenden.

Klik hier voor het on-line inschrijvingsformulier.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van S.H.V. "De Collieclub" bedraagt € 25,00 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. Administratiekosten voor nieuwe leden bedragen eenmalig € 8,00.

Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden, betalen de helft van de contributie (+ de volledige administratiekosten).

Het is ook mogelijk om een gezinslidmaatschap of een jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) aan te gaan, hetgeen € 10,00 per jaar kost. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven. Deze leden ontvangen echter geen Clubblad. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd.

Na ontvangst van de contributie, ontvangt een nieuw lid de statuten en het huishoudelijk reglement. En, zolang de voorraad strekt, tevens de reeds verschenen Clubbladen van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat (indien van toepassing).

Buitenlandse leden

Ook buitenlandse leden zijn van harte welkom. Door de hogere portokosten voor de verzending van het tweemaandelijkse Clubblad naar het buitenland, bedraagt het lidmaatschapsgeld voor buitenlandse leden € 34,00 per jaar. Ook voor buitenlandse leden geldt een bedrag van eenmalig voor administratiekosten

Contactpersoon

De ledenadministratie van De Collieclub wordt verzorgd door:

Anny Krijger, Jan Tooroplaan 1, 9646 DG Veendam, tel 0598-371643, email.

Betaling

Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling te voldoen.

Bankrekeningnummer 10.90.386, ten name van penningmeester S.H.V. "De Collieclub" te Bleiswijk. IBAN: NL06INGB0001090386 BIC: INGBNL2A


Bij betaling graag het navolgende duidelijk in uw omschrijving vermelden: lidmaatschap en het referentienummer dat vermeld staat in uw brief of e-mail.

Regels voor het omgaan met het lidmaatschap

  1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, voor 1 december.

  2. Facturen voor betaling van het lidmaatschap worden door De Collieclub eind oktober / begin november aan bestaande leden verstuurd. Nieuwe leden dienen hun eerste betaling zelf over te maken op bovenstaand Postbanknummer (zie "betaling").

  3. Elk lid dient voor 1 januari betaald te hebben, anders wordt men per 1 januari uitgeschreven.

  4. Iemand die na 1 januari betaalt, dient administratiekosten € 8,00 te voldoen, maar ontvangt daarvoor niet opnieuw de statuten en het huishoudelijk reglement; men hoeft echter niet de procedure voor toelating als nieuw lid te doorlopen.

  5. Betaalt men na 1 maart, dan wordt men beschouwd als nieuw lid en dient men de normale procedure als nieuw lid te doorlopen.

  6. Alle nieuwe leden ontvangen de statuten en het huishoudelijk reglement.

  7. Nieuwe leden ontvangen geen bewijs van inschrijving.

  8. Leden die hun financiële verplichtingen jegens De Collieclub niet nakomen, worden geroyeerd na 1 schriftelijke aanmaning.

 

Raad van Beheer

Mijn collie

zelda_vita_november2009_255.jpg sheila6.jpg larsson_koppie.jpg zoyakerst2007 190.jpg zoe14.jpg puppen_yonnie.jpg domino1.jpg 100_0547.jpg layla_in_het_land.jpg zoya 13-03-09 010.jpg sabra_in_de_sneeuw.jpg ayenna_op_de bank.jpg showna_kop_bollenvelden.jpg claire_1_jaar.jpg lambiek_op_het_strand.jpg 2067.jpg samen_in_de_sneeuw.jpg nilson2009klein.jpg kopstudie.jpg devin.jpg anna1.jpg groot_he.jpg 3127.jpg killochancastle_dreamdesigner.jpg In_de_groei.jpg diza_ england1.jpg 31_01_2004.jpg buzzard_en_andy.jpg michael_en_ashley.jpg heerlijk_buiten.jpg nog_steeds_dorst.jpg zoya 13-03-09 001.jpg grace_oud_en_tevreden.jpg zelda_vita_november2009_267.jpg wandelen_011.jpg kop_Tess.jpg heerlijk buiten.jpg collie-met-paard.jpg wat_doe_jij_nu.jpg lucky14.jpg collieclub.jpg 5weektrio.jpg lars.jpg devin11.jpg tuck.jpg

Sponsors

Adverteren in het Collieblad

Wie is on-line

We hebben 42 gasten online