Navigatie

Home Vereniging Bestuur

ALV S.H.V. “De Collieclub” 25 mei 2012

E-mail Print PDF

Tijdens de afgelopen ALV van onze vereniging zijn de volgende besluiten genomen:

a. Aanpassen fokreglement
Artikel 2 Fokregels
Toevoegen:
2.1 De combinatie ouder-kleinkind is niet toegestaan (uitbreiding art 2.1)

2.7 Voor de fok mogen geen cryptorchide en monorchide reuen worden gebruikt.

2.8 Honden die lijden aan epilepsie mogen niet worden ingezet voor de fok.

b. : Aanpassen pupinfo-reglement :
Artikel 1: Algemene eisen
Pupinfo wordt verleend indien men verklaart, ten tijde van de aanvraag Pupinfo, uitsluitend te fokken met ouderdieren die aan het Fokreglement van S.H.V. “De Collieclub” voldoen.

De rest van de tekst vervalt: “die dus o.a. zijn onderzocht op HD en oogafwijkingen en officieel zijn beoordeeld door de Afdeling GGW van de Raad van Beheer. Dit zover deze ouderdieren geregistreerd staan in het NHSB ( Nederlands Honden Stamboek)”   en

Artikel 2 punt 4 van het pupinfo reglement vervalt:
Zodra de koper een pup heeft gekocht, dient hij dit te melden aan de Commissaris Pupinfo

c. Vervallen ALV besluit 9 mei 1992 inzake clubwinkel
Besluit 9 mei 1992: “ALV gaat akkoord om de winst van de clubwinkel buiten de exploitatie van de vereniging te houden en te reserveren voor een doeluitgave, o.a. de viering van het 30-jarig bestaan van de vereniging “

Het besluit van 9 mei 1992 is vervallen

d. Vervallen ALV besluiten  van 15 mei 1994  inzake de toekenning titel Clubwinnaar
Besluit 15 mei 1994: “Toekenning titel Clubwinnaar met jaartal voor de beste langhaar op de KCM. Toekenning titel Clubwinnaar met jaartal voor de beste korthaar op de KCM.”

De Raad van Beheer heeft in 2006 het volgende beslist:
Titel Clubwinner met jaartal afgekort als CW met de laatste 2 cijfers van het jaar wordt m.i.v. 1 januari 2006 toegekend aan alle honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioensclubmatch.

Het besluit van 15 mei 1994 is vervallen

e. Vervallen ALV Besluiten van 14 maart 1971 betreffende aankondiging ALV
In de ALV van 14 maart 1971 is besloten dat de aankondiging voor de ALV niet alleen in het clubblad maar ook wordt verzonden als aparte uitnodiging.

Het voorstel is om het ALV besluit van 14 maart 1971 te laten vervallen en in plaats daarvan het besluit te nemen dat voor reguliere ALV’s de uitnodiging alleen in het clubblad verschijnt.

f. wijzigen ALV Besluit 14 maart 1971 inzake niet betalende leden
Besluit 14 maart 1971: “Leden die niet voor 15 april hebben betaald ontvangen geen clubblad meer.”

dit besluit is vervallen en de Regels lidmaatschap als volgt aan te passen
Toevoegen: Wordt voor 1 februari van het lopende clubjaar niet betaald dan ontvangt men geen clubblad meer.
Betaalt men na 1 maart … aanvullen met ;Reeds verschenen clubbladen worden niet nagezonden.

De complete tekst regels lidmaatschap wordt dan:
Uw lidmaatschap kunt u schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie, vóór 1 december. De facturen voor betaling van het lidmaatschap worden eind oktober/begin november verstuurd. Elk lid dient vóór 1 januari betaald te hebben, anders wordt men per 1 januari uitgeschreven. Iemand die ná 1 januari betaalt, dient administratiekosten te voldoen ad eur 8; men hoeft echter niet de prodecure voor toelating als nieuw lid te doorlopen. Wordt voor 1 februari van het lopende clubjaar niet betaald dan ontvangt men geen clubblad meer. Betaalt men ná 1 maart dan wordt men beschouwd als nieuw lid en dient men de normale procedure als nieuw lid te doorlopen. Reeds verschenen clubbladen worden niet nagezonden.

g. Wijzigen ALV Besluit 12 maart 1972 inzake toezending statuten en huishoudelijk reglement
Alle nieuwe leden ontvangen de Statuten en het Huishoudelijk reglement

In verband met kostenbesparing: Niet meer automatisch verzenden. Op de website en de aanmeldingsbrief, voor het lidmaatschap melden, waar het Huishoudelijk reglement en de Statuten te lezen zijn en dat alleen op verzoek een exemplaar verstrekt zal worden.


h. Brief diverse leden – erelidmaatschap Marijke van der Noordaa
Marijke van der Noordaa is benoemt tot erelid van S.H.V. “De Collieclub”

i. Brief Marijke van de Noordaa – verlengen tijdsduur eerste nest teef
De tijdsduur verlengen van 5 jaar naar 6 jaar voor het eerste nest van de teef.

j. Bestuursverkiezing
Gekozen zijn Andrea de Groot, Anita van Bussel en Christel Waasdorp

 

Raad van Beheer

Mijn collie

zelda_vita_november2009_255.jpg sheila6.jpg larsson_koppie.jpg zoyakerst2007 190.jpg zoe14.jpg puppen_yonnie.jpg domino1.jpg 100_0547.jpg layla_in_het_land.jpg zoya 13-03-09 010.jpg sabra_in_de_sneeuw.jpg ayenna_op_de bank.jpg showna_kop_bollenvelden.jpg claire_1_jaar.jpg lambiek_op_het_strand.jpg 2067.jpg samen_in_de_sneeuw.jpg nilson2009klein.jpg kopstudie.jpg devin.jpg anna1.jpg groot_he.jpg 3127.jpg killochancastle_dreamdesigner.jpg In_de_groei.jpg diza_ england1.jpg 31_01_2004.jpg buzzard_en_andy.jpg michael_en_ashley.jpg heerlijk_buiten.jpg nog_steeds_dorst.jpg zoya 13-03-09 001.jpg grace_oud_en_tevreden.jpg zelda_vita_november2009_267.jpg wandelen_011.jpg kop_Tess.jpg heerlijk buiten.jpg collie-met-paard.jpg wat_doe_jij_nu.jpg lucky14.jpg collieclub.jpg 5weektrio.jpg lars.jpg devin11.jpg tuck.jpg

Sponsors

Adverteren in het Collieblad

Wie is on-line

We hebben 22 gasten en 1 lid online