Pupinfo

De hieronder genoemde nesten en te verwachte nesten zijn momenteel door hun fokkers voor Pupinfo aangemeld bij S.H.V. "De Collieclub", de rasvereniging voor de Schotse Herdershond Langhaar en Korthaar in Nederland.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Christine Lassche, telnr. 0343-532976, contactformulier

Aanvullende gegevens